หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
2. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
3. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 023231904..
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
5. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
6. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
7. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
8. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอสจำกัด 02-4338331,..
9. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074286904..
10. บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด 056622993-4..
11. บริษัท สยามดราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้อปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกระดาษ) 0-3220-0746..
12. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการReference Standards Laboratory ) 0-2563-8320..
13. บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (สมุทรสาคร) 0-3482-0642..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop