หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 038-352170-..
2. แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ซันฟีด จำกัด ๐-๓๖๓๒-๕๐๙๕..
3. ห้องปฎิบัติการ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด 0-3885-5055..
4. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
5. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
6. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 0-3484-5334..
7. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
8. ห้องปฏิบัติการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก -..
9. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 034-839492-..
10. ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด 0-3520-1997..
11. ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 0-3635-9185..
12. บริษัท โกชูโคซัน จำกัด 0-2750-3192..
13. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ๐-๓๖๖๓-๘๖๑๐..
14. บริษัท เบทาโกร จำกัด(สมุทรปราการ) (ห้องปฏิบัติการเบทาโกร จำกัด) 02-8165011..
15. บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบทางกายภาพ) 0-3536-2175..
16. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) 0-3626-6086..
17. บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด 0-36531-111..
18. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-593116-..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop