หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1264 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 038-352170-..
2. บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 028681246..
3. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
4. หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 2218 8820..
5. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
6. โรงงานหล่อเหล็กไทย (ห้องปฎิบัติการcastingtest) 0-2811-9727..
7. โรงงานอุตสาหกรรมอู่ทอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3555-1488..
8. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
9. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
10. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
11. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
12. โรงงานน้ำตาลกรบุรี เอิน วาย ซูการ์ (ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 0-4444-8017..
13. โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4223-5160..
14. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
15. โรงพยาบาลแม่สรวย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-786017..
16. โรงพยาบาลแม่สาย (ห้องปฎิบัติการกลุ่มงานเทคนิคบริการ) 053-731300 ..
17. โรงพยาบาลแม่จัน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-771300..
18. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
19. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแหลมสิงห์) 0-3936-3760..
20. โรงพยาบาลรัตภูมิ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7443-0390..
21. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ) 0-3721-1088..
22. โรงพยาบาลเชียงใหม่ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค) ..
23. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) 0-5322-4851..
24. โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5323-3214..
25. โรงพยาบาลเทพา (หัองปฎิบัติการชันสูตร) 074-376359-..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop