หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1823 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ..
2. (สโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล) 0-3621-1231..
3. 1 ..
4. A.P FROZEN FOODS CO.,LTD (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-822641-..
5. โรงงานเอ็น โอ เอฟ นครพนม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยและข้าว) 0-4251-3326..
6. โรงงานเอสเจเกษตรภัณฑ์ (ห้องปฎิบัติการ LAB Science JP) 035-437309 ..
7. โรงงานกระดาษเทนมา (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2584-3596..
8. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
9. โรงงานน้ำตาลกรบุรี เอิน วาย ซูการ์ (ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 0-4444-8017..
10. โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4223-5160..
11. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ (ห้องปฏิบัติการแผนกเคมี) ..
12. โรงงานพล (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) -..
13. โรงพยาบาลเมยวดี (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเมยวดี) 0-4357-7073..
14. โรงพยาบาลแม่ระมาด (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ระมาด) 055-581229..
15. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12 (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12) 0-7321-2860..
16. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6 (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6) 0-4323-6574..
17. โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แจ่ม) 0-5348-5073..
18. โรงพยาบาลแม่แตง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แตง) 053-471059..
19. โรงพยาบาลแม่สรวย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-786017..
20. โรงพยาบาลแม่สาย (ห้องปฎิบัติการกลุ่มงานเทคนิคบริการ) 053-731300 ..
21. โรงพยาบาลแม่ออน (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่ออน) 0-5388-0745..
22. โรงพยาบาลแม่อาย (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5345-9036..
23. โรงพยาบาลแม่จริม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5476-9036..
24. โรงพยาบาลแม่จัน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-771300..
25. โรงพยาบาลยโสธร (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลยโสธร) 0-4572-2485..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop