หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทีโอที 025812416..
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบและมอบเทียบ บริษัท แคลิเทค จำกัด 021580831..
3. Central Lab Thai 043247704-7..
4. United Analyst & Engineering Consultant CO.,Ltd. 02-7632802..
5. บจก.แซน อี. 68 แลบ 02 9122715-..
6. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
7. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
8. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 023231904..
9. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
10. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
11. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บ.ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด(TCS) 02-4201610#..
12. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 027658100..
13. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอสจำกัด 02-4338331,..
14. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด 02-4201610 ..
15. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 02-2982580..
16. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074286904..
17. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบ) 0-2967-9700..
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ) 0-2562-0096..
19. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-2950..
20. บริษัท สยามดราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้อปฏิบัติการทดสอบคุณภาพกระดาษ) 0-3220-0746..
21. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ..
22. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการReference Standards Laboratory ) 0-2563-8320..
23. บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (สมุทรสาคร) 0-3482-0642..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop