หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัตืการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9428629..
2. Central Lab Thai 043247704-7..
3. คาร์กิลล์ มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด 036-263300 ..
4. ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 053869637..
5. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 0-43202377..
6. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 028002380..
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 045202198..
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบ) 0-2967-9700..
9. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ..
10. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขา Science Park) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2564-7932..
11. บริษัท สุราษฏร์ซีฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท สุราษฏร์ซีฟูดส์) 0-7731-1622..
12. บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (สมุทรสาคร) 0-3482-0642..
13. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-599-1015..
14. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 074587567..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop