หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 944 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. จุลชีววิทยา บ.เบอร์แทรมเคมิคอล 1982 จำกัด 021911191..
2. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 02-9044366-..
3. บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 028681246..
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบและมอบเทียบ บริษัท แคลิเทค จำกัด 021580831..
5. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง 035612798..
6. หน่วยทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก(ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 2218 8820..
7. (สมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 053-943346 ..
8. 1 ..
9. โรงงานเภสัชกรรมทหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2392-2090..
10. โรงงานกระดาษเทนมา (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-2584-3596..
11. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
12. โรงพยาบาลระโนด (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 074-391020..
13. โรงพยาบาลเชียงกลาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5479-7123..
14. โรงพยาบาลแพร่ (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก) 0-5453-3500..
15. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา (ห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยา) 0-7329-1023..
16. โรงพยาบาลสังคม (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลสังคม) (042) 441-0..
17. โรงพยาบาลหนองแสง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลหนองแสง) 0-4239-6311..
18. โรงพยาบาลสุคิริน (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลสุคิริน) 0-7365-6035..
19. โรงพยาบาลลานสกา (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-7539-1123..
20. โรงพยาบาลทุ่งช้าง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร ) 0-5479-5100..
21. โรงพยาบาลบ่อเกลือ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 054 - 77806..
22. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 034419531..
23. โรงพยาบาลบ้านค่าย (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-3864-1005..
24. โรงพยาบาลพิปูน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลพิปูน) 0-7549-9012..
25. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 0-5387-8135..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop