หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1174 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
2. (สโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล) 0-3621-1231..
3. (สกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตสโกปี ) 0-2564-6500..
4. โรงงานเส้นหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4485-9093..
5. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2617-9500..
6. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ) 0-3820-1147..
7. โรงงานน้ำตาลวังขนาย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2210-0853..
8. โรงพยาบาลเมยวดี (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเมยวดี) 0-4357-7073..
9. โรงพยาบาลแม่ระมาด (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ระมาด) 055-581229..
10. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12 (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12) 0-7321-2860..
11. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6 (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6) 0-4323-6574..
12. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
13. โรงพยาบาลแม่สรวย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-786017..
14. โรงพยาบาลแม่สอด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5554-2337..
15. โรงพยาบาลแม่สาย (ห้องปฎิบัติการกลุ่มงานเทคนิคบริการ) 053-731300 ..
16. โรงพยาบาลแม่อาย (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5345-9036..
17. โรงพยาบาลยโสธร (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลยโสธร) 0-4572-2485..
18. โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ)* -..
19. โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)* 037-393010-..
20. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง) 0-3422-5818..
21. โรงพยาบาลมโนรมย์ (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลมโนรมย์) 0-5643-1376..
22. โรงพยาบาลเมืองสรวง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองสรวง) 0-4359-7073..
23. โรงพยาบาลรวมแพทย์พัทลุง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7461-3166..
24. โรงพยาบาลแว้ง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7369-5008..
25. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-781342..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop