หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แจ่ม) 0-5348-5073..
2. โรงพยาบาลแม่ออน (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่ออน) 0-5388-0745..
3. โรงพยาบาลแม่จัน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-771300..
4. โรงพยาบาลภูเขียว (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลภูเขียว ) 0-4486-1700..
5. โรงพยาบาลโกรกพระ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056-291200..
6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น) 0-2910-1600..
7. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค ) 056-299134..
8. โรงพยาบาลแก้งคร้อ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลแก้งคร้อ) 0-4488-1076..
9. โรงพยาบาลเกษตรวิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเกษตรวิสัย) 0-4358-9073..
10. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์) 044-869000 ..
11. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย) 0-4376-1330..
12. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเกาะยาว) 0-7659-7109..
13. โรงพยาบาลเกาะสมุย (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลเกาะสมุย) 0-7742-1399..
14. โรงพยาบาลเกาะลันตา (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเกาะลันตา) 0-7561-2353..
15. โรงพยาบาลแกลง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแกลง) 0-3867-7533..
16. โรงพยาบาลแกดำ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแกดำ) 0-4378-7026..
17. โรงพยาบาลเขาค้อ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056-728074-..
18. โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน) 0-3230-5069..
19. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ) 0-3721-1088..
20. โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5323-3214..
21. โรงพยาบาลโพนทอง (ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพนทอง) 043571680..
22. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2265-7777..
23. โรงพยาบาลวานรนิวาส (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลวานรนิวาส) 0-4279-1122..
24. โรงพยาบาลวาปีปทุม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลวาปีปทุม) 0-4379-9110..
25. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง)* 0-4227-1295..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop