หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. โรงพยาบาลแม่แตง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แตง) 053-471059..
2. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) 0-5322-4851..
3. โรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค) 0-2312-7261..
4. โรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเซ็นต์ปอลการแพทย์) (032) 221-0..
5. โรงพยาบาลโซ่พิสัย (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลโซ่พิสัย) 0-4248-5099..
6. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลเบตง) 0-7323-1025..
7. โรงพยาบาลเบตง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-7323-4077..
8. โรงพยาบาลหางดง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5344-1693..
9. โรงพยาบาลอมก๋อย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5346-7068..
10. โรงพยาบาลลานนา (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลลานนา) 0-5335-7234..
11. โรงพยาบาลไทรโยค (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลไทรโยค) (034) 591-0..
12. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
13. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร (ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก) 0-2256-4136..
14. โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี) 0-3932-1233..
15. โรงพยาบาลทับเที่ยง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลทับเที่ยง) 0-7521-8988..
16. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ) 02-9269119..
17. โรงพยาบาลธัญบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญบุรี) 577-1668..
18. โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร ) 0-7750-4800..
19. โรงพยาบาลนากลาง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลนากลาง) 0-4235-9035..
20. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4377-1439..
21. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-4377-1439..
22. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
23. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 0-4485-9099..
24. โรงพยาบาลบางคล้า (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบางคล้า) 0-3854-1009..
25. โรงพยาบาลบึงสามพัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบึงสามพัน) 0-5673-1284..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop