หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 02-9044366-..
2. บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 028681246..
3. ห้องปฏิบัติการทดสอบและมอบเทียบ บริษัท แคลิเทค จำกัด 021580831..
4. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติด พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง 035612798..
5. คาร์กิลล์ มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด 036-263300 ..
6. 1 ..
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีว) 0-2942-8600..
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 045-353900..
9. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด 02-4201610 ..
10. ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค รพ.ซานเปาโลหัวหิน 032532576-1..
11. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 0-43202377..
12. ห้องปฏิบัติการบริษัท ไฮโดรทรีท จำกัด 02-9757025..
13. ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 0-2441-5242..
14. บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3857-0150..
15. บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 032-387836-..
16. บริษัท โกชูโคซัน จำกัด 0-2750-3192..
17. บริษัท อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 027530582..
18. บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แมททีเรียล อะแนลลิซิส จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-2165660-..
19. บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด 0-2338-4596..
20. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 022424248..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop