หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1530 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
2. (สกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตสโกปี ) 0-2564-6500..
3. โรงงานเส้นหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4485-9093..
4. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2617-9500..
5. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ) 0-3820-1147..
6. โรงงานน้ำตาลวังขนาย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2210-0853..
7. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย) 0 2754 2800..
8. โรงพยาบาลรวมแพทย์พัทลุง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7461-3166..
9. โรงพยาบาลมะขาม (ห้องปฎิบัติการชันสูตร) 0-3936-1528..
10. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์) 0-5394-7000..
11. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแหลมสิงห์) 0-3936-3760..
12. โรงพยาบาลมายอ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073-497248 ..
13. โรงพยาบาลเกาะสีชัง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเกาะสีชัง) (038) 216-2..
14. โรงพยาบาลเขาสมิง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง)* 039-696414 ..
15. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) 0-5322-4851..
16. โรงพยาบาลวิภาวดี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวิภาวดี) 0-2941-2800..
17. โรงพยาบาลวชิรปราการ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวชิรปราการ) 389 2555-9,..
18. โรงพยาบาลสันกำแพง(ห้องปฎิบัติการชันสูตร) 053-446635 ..
19. โรงพยาบาลศีขรภูมิ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลศีขรภูมิ) 0-4456-1160..
20. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่) 0-7436-6966..
21. โรงพยาบาลสุไหงปาดี (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 0-7365-1169..
22. โรงพยาบาลอาจสามารถ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลอาจสามารถ) 0-4359-9073..
23. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตร) 074-399023..
24. โรงพยาบาลกะเปอร์ (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยา) 077-843319..
25. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-4381-1020..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop