หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 448 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. (สโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล) 0-3621-1231..
2. โรงงานอุตสาหกรรมอู่ทอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3555-1488..
3. โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2282-2022..
4. โรงพยาบาลเมยวดี (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเมยวดี) 0-4357-7073..
5. โรงพยาบาลแม่ระมาด (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ระมาด) 055-581229..
6. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12 (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 12) 0-7321-2860..
7. โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6 (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 6) 0-4323-6574..
8. โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แจ่ม) 0-5348-5073..
9. โรงพยาบาลแม่แตง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่แตง) 053-471059..
10. โรงพยาบาลแม่สรวย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-786017..
11. โรงพยาบาลแม่สอด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5554-2337..
12. โรงพยาบาลยโสธร (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลยโสธร) 0-4572-2485..
13. โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ)* -..
14. โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)* 037-393010-..
15. โรงพยาบาลเรณูนคร (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเรณูนคร) 0-4257-9235..
16. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง) 0-3422-5818..
17. โรงพยาบาลมโนรมย์ (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลมโนรมย์) 0-5643-1376..
18. โรงพยาบาลเมืองสรวง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองสรวง) 0-4359-7073..
19. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิค) 0-3881-4375..
20. โรงพยาบาลแว้ง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7369-5008..
21. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-781342..
22. โรงพยาบาลมวกเหล็ก (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลมวกเหล็ก) 0-3634-1560..
23. โรงพยาบาลระแงะ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลระแงะ) 0-7367-1287..
24. โรงพยาบาลยะหริ่ง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073-491031..
25. โรงพยาบาลระนอง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลระนอง) 0-7781-2630..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop