หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
กลุ่ม :  
ภาค :    
 
รายงานหน่วยงาน PT
ลำดับ PTP/RMP กลุ่ม หมายเลขการรับรองระบบงานที่
1 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001
2 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0002
3 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0004
4 Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory, Department of Science and Technology, Republic of the Philippines กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0005
5 บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0008
6 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0011
7 แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0018
8 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0021
9 กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชานาญ - 0024
10 กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0027
11 บริษัท ควอลิตี้ เมโทรโลยี โซลูชั่น จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชานาญ - 0029
ไปหน้าที่: 1 

 

 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop